Sepetiniz

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1 - KONU:

İşbu Satış sözleşmesi ön bilgi formunun konusu, SATICI'nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2 - SATICI BİLGİLERİ :

Ünvanı: BSY Tekstil Ticaret – Muhammet Selim Yüksel [Luppo Club] (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)

Adresi: Bulgurlu Mah. Iskender Sok. No:4/2 Üsküdar İstanbul

Telefon: 0 216 321 33 33

Email: [email protected]

Mersis No: 3261791571200026

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ:

Malın/ürün/ürünlerin/hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, varsa alternatif ürün tercihi ödeme yapmak üzere üyelik sepetinizde olduğu gibidir.

MADDE 4 – SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ: (Bundan sonra SİPARİŞ VEREN olarak anılacaktır.)

Adı/Soyadı/Ünvanı : (Üyelik sözleşmesinde beyan edilenle aynıdır)

Adresi:  (Üyelik sözleşmesinde beyan edilenle aynıdır)

Telefon: (Üyelik sözleşmesinde beyan edilenle aynıdır)

Faks: (Üyelik sözleşmesinde beyan edilenle aynıdır)       

Email/Kullanıcı Adı: (Üyelik sözleşmesinde beyan edilenle aynıdır)

MADDE 5 – ALICI BİLGİLERİ: (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

Teslim Edilecek Kişi: (Üyelik sözleşmesinde beyan edilenle aynıdır)

Teslimat Adresi: (Üyelik sözleşmesinde beyan edilenle aynıdır)

Telefon: (Üyelik sözleşmesinde beyan edilenle aynıdır)

Faks: (Üyelik sözleşmesinde beyan edilenle aynıdır)

Email/Kullanıcı Adı: (Üyelik sözleşmesinde beyan edilenle aynıdır)

MADDE 6 - FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Ünvanı: (Üyelik sözleşmesinde beyan edilenle aynıdır)

Fatura Adresi: (Üyelik sözleşmesinde beyan edilenle aynıdır)

Telefon: (Üyelik sözleşmesinde beyan edilenle aynıdır)

Faks: (Üyelik sözleşmesinde beyan edilenle aynıdır)

Email/Kullanıcı Adı: (Üyelik sözleşmesinde beyan edilenle aynıdır)

Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

MADDE 7:

SİPARİŞ VEREN/ALICI, Luppo Club siparişlerinde sözleşme konusu ürün/ürünler için, toplam sipariş tutarı üzerinden aşağıda belirtilen hizmet bedellerini ödemekle yükümlüdür. SATICI hizmet bedellerini değiştirme hakkını saklı tutar.

Kargo ile gönderim teslimat ücretleri:

• 0 TL – 149.99 TL arası teslimat ücreti kargo firması tarafından teslimatta tahsil edilir. Bu tutar siparişin kg/desi ölçülerine ve mesafeye bağlı olarak değişebilir. Bu ücretin belirlenmesi kargo firmasının kontrol ve yetkisindedir. Luppo Club'ın bu ücret için herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

• 150 TL ve üzeri kampanya dönemleri dahilinde ücretsiz

SATICI, operasyonel olarak belirlediği ya da belirleyeceği uzak dağıtım bölgelerine, belirlediği ya da belirleyeceği asgari sipariş tutarları dahilinde teslimat yapma hakkını saklı tutar.

SİPARİŞ VEREN/ALICI, Luppo Club siparişlerinde tüm kargo teslimat bedelini ödemekle yükümlüdür.

MADDE 8:

SİPARİŞ VEREN/ALICI'nın sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı sırasında kapıda veya online olarak ürün/ürünlerin iptal ya da iadesini talep etmesi durumunda SATICI, SİPARİŞ VEREN/ALICI'nın iptal veya iade sonrası oluşturduğu toplam sipariş tutarı üzerinden MADDE 7'de belirtilen hizmet bedellerini talep etme hakkını saklı tutar.

MADDE 9:

Madde 4'te belirtilen SİPARİŞ VEREN, Madde 5'te belirtilen ALICI ve Madde 6'da belirtilen FATURA BİLGİLERİ aynı kişiye ait ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgilerden SİPARİŞ VEREN sorumludur. SİPARİŞ VEREN ve ALICI'yı sorumlu tutan hak ve yükümlülükler SİPARİŞ VEREN/ALICI olarak belirtilmiştir.

MADDE 10:

SİPARİŞ VEREN Madde 4'te belirttiği bilgilerin doğru ve Madde 5'te belirttiği bilgilerin ALICI'ya ait olduğunu kabul eder. Verilen bilgiler ile ALICI'ya ulaşılamaması durumunda SATICI'nın sorumluluğu bulunmamaktadır ve tüm sorumluluk SİPARİŞ VEREN'e aittir.

MADDE 11:

Tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılabilmektedir.

MADDE 12:

Bu hizmet yalnızca perakende satışa ve nihai kullanıma yöneliktir. Toptan ve "yeniden satış" amaçlı siparişlerin ön bilgi formu ve/veya satış sözleşmesi oluşmuş olsa dahi SATICI siparişi iptal ederek teslim etmeme hakkını saklı tutar. Siparişin bu nedenle iptal edilmesi halinde, SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından ürünlerin bedeli ne şekilde ödenmiş ise aynı şekilde SATICI tarafından iade edilir.

MADDE 13:

Bu bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

MADDE 14:

SİPARİŞVEREN/ALICI, siparişi ile, teslim edilen ürün/ürünler arasında, renk, beden ya da model kaynaklı alternatif ürünlerden kaynaklanan fiyat farklılıklarının ödeme tutarına ayrıca yansıtılacağını ve bu tutarı SATICI'ya ödeyeceğini kabul ve beyan eder.

MADDE 15:

Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin akdedilmesi için, işbu sözleşmenin SİPARİŞ VEREN tarafından elektronik olarak onaylanması gerekmektedir. SİPARİŞ VEREN işbu sözleşmeyi Luppo Club web sayfasını ziyaret etmiş olmakla kabul etmiş sayılır.

MADDE 16 - CAYMA HAKKI:

16.1-SİPARİŞ VEREN/ALICI'nın herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya cezai şart ödemeksizin, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde malın teslim alındığı, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde cayma hakkı bulunmaktadır. SİPARİŞ VEREN/ALICI sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, SİPARİŞ VEREN/ALICININ veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda SİPARİŞ VEREN/ALICININ veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, SİPARİŞ VEREN/ALICININ veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

16.2- Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin SATICI'nın 2. maddede bildirilen posta adresi, telefon numarası, faks numarası ve e-mail adresine 16.1'de bildirilen süre içerisinde yazılı olarak veya kalıcı veri taşıyıcısıyla SATICI'ya yönlendirilmesi yeterlidir. SİPARİŞ VEREN/ALICI ürünü SATICI'ya geri gönderirken fatura aslını da cayma bildirimi ile birlikte SATICI'ya göndermesi gerekmektedir.

16.3- Cayma hakkının kullanılmasında SİPARİŞ VEREN/ALICI mesafeli satış sözleşmesi ekinde yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.

16.4- SATICI, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa SİPARİŞ VEREN/ALICI'nın teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri SİPARİŞ VEREN/ALICI'nın ürünleri satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ve SİPARİŞ VEREN/ALICI'ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde iade edecektir. Bu maddeden istisna olmak üzere eğer taşıma ve teslimat üçüncü şahıs ve kurumlar vasıtasıyla yapıldı ise (kargo ya da nakliye şirketi gibi) bu kişi ve kurumlara ödenmiş olan bedeller cayma hakkından kaynaklı olarak iade bedeline konu edilemez.

16.5- SİPARİŞ VEREN/ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on dört gün içinde malı SATICI'ya ya da yetkilendirilmiş olduğu kişiye iade etmek zorundadır.

16.6- SİPARİŞ VEREN/ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI'nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) SİPARİŞ VEREN/ALICI'nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallara ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve SİPARİŞ VEREN/ALICI'ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Yiyecek ve içecek gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine gönderilmesi.

16.7- Ürünlere yapılmış olan iskonto ya da iskontolar toplamı ile çapraz promosyon bedelleri ve ürünleri toplamı iade bedellerinden düşülecektir.

MADDE - 17:

İşbu ön bilgilendirme formunda yer alan mal/hizmetlere ilişkin fiyat dahil taahhütler siparişin verildiği tarihten itibaren 10 gün geçerlidir.